Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

 • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zróżnicowanym wieku (od 3 do 6 roku życia).  
 • Liczba dzieci w oddziale wynosi 25, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa. 
 • W przedszkolu jest 5 oddziałów. 
 • Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj. od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola. 
 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. 
 • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.  
 • Bezpłatna opieka, nauka i wychowanie w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00. 
 • Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola odbywa się do godz. 8.15 lub jeśli nie korzystają w Przedszkolu, ze śniadania do godz. 9.00. 
 • Odbieranie dzieci odbywa się od godz. 14.30 do 17.00. Jeśli zaistnieje taka potrzeba rodzice/opiekunowie mogą odebrać dzieci o każdej porze, po wcześniejszym poinformowaniu placówki 
 • Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w informacji zawieranej z przedszkolem. 

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

Kompetencje

znajdują się w statucie przedszkola

Oświadczenie majątkowe

znajduje się na stronie

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi
data: 16-03-2021
wytworzył: Agnieszka Kołaczek
data: 16-03-2021
data: 16-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-03-2021 - Edycja treści
 • 08-09-2020 - Edycja treści
 • 28-04-2015 - Edycja treści
 • 13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-12-2011 - Edycja treści
 • 30-05-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 398