Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Sprawy prowadzone przez Przedszkole: 

 1. Edukacja 
  1. zapisy do przedszkola 
  2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 
  3. dzienniki zajęć przedszkola 
  4. wydawanie zaświadczeń i opinii o dziecku, 
  5. wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
  6. organizowanie indywidualnego nauczania. 
 2. Sprawy administracyjne 
  1. pobieranie opłat za świadczenia przedszkola 
  2. wydawanie zaświadczeń 
  3. wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole. 
  4. udzielanie informacji dotyczących realizacji zaleceń i decyzji. 
 3. Sprawy kadrowe 
  1. organizacja pracy przedszkola i aneksy, 
  2. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
 4. Sprawozdawczość 
  1. raporty 
  2. sprawozdania 
 5. Archiwum 
  1. akta osobowe pracowników 
  2. dzienniki zajęć przedszkola 
  3. protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami 
  4. uchwały i zarządzenia 
 6. Finanse przedszkola 
  sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu, organowi kontrolnemu, radzie pedagogicznej i radzie rodziców (projekt planu finansowego)
 7. Tryb załatwiania spraw:
  1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie decyzji, zaświadczeń, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w godzinach 8-15), z wyjątkiem usprawiedliwionej jego nieobecności w placówce, tj.: załatwianie spraw służbowych poza terenem przedszkola, przebywanie na urlopie, przebywanie na zwolnieniu lekarskim. 
  2. Bieżące informacje o dziecku niewymagające obecności dyrektora: nauczycielki poszczególnych grup. 
  3. Sprawy dotyczące dzieci, a nie wymagające obecności dyrektora, należy przekazywać nauczycielowi prowadzącemu grupę lub specjaliście. 
  4. Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni, do 15-go każdego miesiąca. 
  5. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup wg ustalonego terminarza.
 8. Forma załatwiania spraw 

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. 

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące: edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

  • dokumentację kancelaryjną – wg Instrukcji kancelaryjnej, 
  • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów. 
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi
data: 18-03-2021
wytworzył: Agnieszka Kołaczek
data: 18-03-2021
data: 18-03-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-03-2021 - Edycja treści
 • 13-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-06-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 344